Ryska revolutionens historia

2007-09-28

Paketerbjudande från Bokförlaget Röda Rummet. Erbjudandet som pdf

null

Bloggar om: , , ,

Annonser

Revolutionärt paket

2007-09-28

Erbjudande. Med böcker av Michael Löwy, Alex Fuentes, Enzo Traverso ocH Ernest Mandel. Om Chile, Pinochet, Che Guevara, Andra världskriget och antisemitism. Erbjudandet som pdf

null

Bloggar om: , , , , , , , , ,


Vad var förintelsens drivkrafter?

2007-04-5

bokframsida

Bok av Enzo Traverso från Bokförlaget Röda Rummet.

Diskrimineringen och förföljelsen av judarna i Tyskland övergick i samband med kriget på östfronten til något som ofta trotsade all ekonomisk rationalitet. Istället för att producera för krigsmaskinen och hemmafronten, började en del läger att enbart framställa död. Lik staplades på lik och brändes industriellt i speciella brännugnar. Den skillnaden mellan det judiska folkmordet och andra storskaliga folkmord har ofta debatterats. Är förintelsen unik i historien, eller finns det jämförbara vidrigheter. Marxister har alltför länge varit tysta i den debatten. Enzo Traverso har i en rad böcker försökt råda bot på den tystnaden.

Enzo Traverso är född i Italien men bosatt och verksam i Frankrike. Han har varit universitetslektor i judiska studier vid Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales i Paris och undervisar för närvarande i statsvetenskap vid Jules Verne-universitetet i Amiens.

Direktförsäljningspris från förlaget:
100:- inklusive frakt.

Beställ från förlaget:
Bokförlaget Röda Rummet
Klingsbro, Ringstorp
58594 Linköping
telefon 013 – 77195
e-mail: forlag@rodarummet.org
Eller betala in 100:- på postgiro 19 68 16-3 (Glöm inte ange namn och adress samt vilken bok du beställer)


Andra världskriget – vad det egentligen handlade om

2007-04-5

60 år efter Andra världskrigets slut ger Bokförlaget Röda Rummet nu ut den marxistiske ekonomen Ernest Mandels bok Andra världskriget – vad det egentligen handlade om. Boken innehåller också en separat text om Förintelsens betydelse.

Åsa Linderborg i Aftonbladet om boken:

Samtidigt borde, som Ernest Mandel påpekar, de som är ensidigt okritiska till Stalins insatser under kriget erkänna att han bland annat tillät nazisterna att slå ner den i huvudsak social­demokratiska motståndsrörelsen Armija Krajowa i Polen 1944. Hitler gjorde jobbet åt honom. En av krigets stora tragedier var just att de möjligheter som fanns i flera europeiska länder efter kriget för en demokratisk, folklig socialism som ett alternativ till ­både kapitalism och Sovjetkommunism, kvästes i sin linda av Moskva. Men det är nog ingenting som liberalerna sörjer.

PDF_blad om boken:
Ernest Mandel: Andra världskriget – vad det egentligen handlade om

ISBN 9173621609
Direktförsäljningspris från förlaget:
100:- inklusive frakt.

Beställ från förlaget:
Bokförlaget Röda Rummet
Klingsbro, Ringstorp
58594 Linköping
telefon 013 – 77195
e-mail: forlag@rodarummet.org
Eller betala in 100:- på postgiro 19 68 16-3 (Glöm inte ange namn och adress samt vilken bok du beställer)

Läs gärna hela Åsa Linderborgs artikel:
Vad de INTE vill berätta om
Om brotten som glöms bort när borgerligheten skriver om historia

Läs också Andra världskriget – vad det egentligen handlade om av Daniel Brandell

Artiklar av Ernest Mandel på nätet


Ny hemsida för Bokförlaget Röda Rummet

2007-04-4

Här kommer Bokförlaget att presentera sina utgivningar. Både de som ägt rum och de som kommer.